- แบบทดสอบเรื่องวิดีโอจาก Youtube

- งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

- งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

- งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 || วิธีการดาวน์โหลด

 

www.rachai.com © 2014 ? 20 กันยายน 2557